Tropikal Tarım Dergisi

TABSAF

TIBBİ AROMATİK BİTKİLER

Tıbbi bitkilerin ilaç olarak kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Bir bitkinin özsuyunu yarasına süren ve bu uygulamanın olumlu sonuç verdiğini gören ilk insanla birlikte halk hekimliği de başlamıştır. İlk insanlar bitkilerin iyileştirici gücü olduğunu biliyorlardı; örneğin bitkilerin çiçek, meyve, tohum, sap, yaprak, kök, kabuk gibi değişik organ ve parçalarını çiğneyerek, tadından ve kokusundan onların şifalı veya zehirli olup olmadığını anlamaya çalışıyorlardı.Geleneksel tedavi yöntemlerinde kullanılan doğal ilaçların en önemli kaynağı bitkilerdir. 18. yüzyılda Carolus Linnaeus (1707-1778) tarafından yaklaşık 8 bin kadar bitki türü sistematik olarak sınıflandırılmış, bu sınıflandırma sadece doğa bilimcilerinin değil, örneğin farmasötik kimyacıların da işini çok kolaylaştırmıştır. Tıbbi değeri iyi bilinen bir bitki türünün taşıdığı biyoaktif maddelerin , bu türle akraba olan diğer bitki türlerinde de bulunması güçlü bir olasılık olarak kabul görmüş, bu şekilde bitkisel ilaç olarak kullanılabilecek bitki çeşitliliği hızla artış göstermiştir.

DETAY

TABSAF

DEĞERLERİMİZ

ŞEFFAFLIK

Üyelerimize, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza karşı her zaman dürüst, etik ve açık davranırız.

YENİLİKÇİLİK

Gelişen teknolojiye ve değişen koşullara çabuk uyum sağlayarak, yenilikleri takip eder ve uygularız.

GÜVENİLİRLİK

İşlerimizi ve verdiğimiz sözleri tam olarak zamanında ve planlandığı gibi yaparız.

DEĞER KATMA

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz edip beklentileri üzerine hizmet veririz.

SAYGI

Çalışanlarımıza, üyelerimize, paydaşlarımıza ve çevremize karşı dikkatli, özenli ve ölçülü davranırız.

TABSAF

DUYURULAR

TABSAF

BİTKİBLOG

Tıbbi aromatik bitkilerile ilgili güncel bilgileri ve faydalı makaleleri okumak için bloğumuzu inceleyiniz.

BİZE YAZIN

Doğanın şifasını, üretimin gücü ile buluşturuyoruz.

TIBBİ AROMATİK BİTKİLER TARIM KÜLTÜR VE SAĞLIK TURİZMİ FEDERASYONU